Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2020

Zacznijmy od początku... Czym tak właściwie jest kultura?

pixabay.com Niemalże codziennie ktoś obok nas używa słowa "kultura". Jednak najczęściej w języku potocznym użycie tegoż słowa ma charakter wartościujący. Jest również stosowane w odniesieniu do wydarzeń kulturalnych czy do rozróżnienia kultury „wysokiej” i „niskiej”. Jest to jednak zawężone znaczenie pojęcia kultury. Kulturę należy rozumieć znacznie szerzej, przede wszystkim jako system organizacji społecznej, na który składa się szereg różnych elementów. Kultura zatem jest obszernym polem dla badań antropologicznych czy socjologicznych i humanistyki w ogóle. Wojciech Burszta zwraca uwagę na fakt, że termin „kultura” jest jednym z najważniejszych pojęć jakimi posługuje się humanistyka, a dla samej antropologii jest jej racją bytu oraz określeniem świata ludzkiej intencjonalności 1 . Jako podstawowe komponenty przy definiowaniu kultury należy więc uwzględnić między innymi: wzorce kulturowe, normy, zwyczaje, tradycje, wspólną historię określonej społeczności, światopogl

Kolejowe dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska...

Dolny Śląsk obfituje w liczne zabytki stanowiące materialne dziedzictwo kulturowe regionu. Jednak są to nie tylko ukazujące przekrój niemalże wszystkich epok zamki, pałace, zabytki sakralne, historyczne układy urbanistyczne miast, kamienice czy charakterystyczne dla Górnych Łużyc domy szachulcowe. Szeroki krajobraz kulturowy Dolnego Ślaska czy w ogóle całego obszaru historycznego Śląska ma do zaoferowania wiele obiektów wartych poznania. Cały region niesie, więc ogromny potencjał turystyki kulturowej, posiadającej nie tylko walor turystyczny właśnie, ale również edukacyjny, kształtujący świadomość historii i kultury regionu. Niestety też wiele obiektów zostało skazanych na straty i zapomnienie, o czym przypominają E. Dawidejt-Drobek i W. Drobek „[...] Znaczna część spuścizny skazana została na zapomnienie lub nawet wymazana krajobrazu kulturowego jako obca etnicznie lub klasowo. [...]” 1 . Tym razem chciałbym przedstawić zabytek kolejnictwa, przypominający o rozwoju regionu. K